VisitorData

Meer info over VisitorData

VisitorData verzamelt via automatische processen digitale anonieme gegevens over het aantal gasten en overnachtingen bij logiesverstrekkers die volgens de eisen van het nachtregister moeten worden geregistreerd. Deze gegevens worden via een online portal vertaald naar heldere en toegankelijke inzichten. Met deze inzichten kan gewerkt worden aan beleid zoals citymarketing, ruimte voor nieuwe logiesontwikkelingen en de spreiding van toerisme binnen de gemeente of regio. Inzicht is ook nodig voor gerichte handhaving door registratie van bezoekers en het monitoren van trends die kunnen duiden op oneigenlijk gebruik. Het digitale nachtregister sluit aan bij de wetgeving over het bijhouden van een nachtregister. Deze wetgeving bepaalt dat een logiesverstrekker een permanent nachtregister moet bijhouden en dit (op verzoek) moet delen met de gemeente. Er wordt aangesloten bij bestaande registratieverplichtingen, zodat er geen sprake is van een toename van de administratieve lasten voor de logiesverstrekker. In de meeste gevallen zal automatisering de administratieve lasten verminderen. In het digitale nachtregister worden geen persoonsgegevens verwerkt. De privacy van bezoekers is dus niet in het geding. Er is veel mogelijk op het gebied van registratie en handhaving, en het digitale nachtregister is een innovatief en efficiënt instrument om de gemeente te ondersteunen.

VisitorData prijzen

€15 per maand voor integratie met een Stardekk product.

VisitorData screenshots

Begin nu met één van onze oplossingen!

Ontdek meer en probeer gratis uit